Bloemen voor vlinders, bijen en mensen

Vlinders en Bijen


 

In de idylles en elders in het land kun je verschillende vlinders en bijen tegenkomen. 

Kijk hier voor een overzicht van vlinders en hier voor bijen. De lijst is gebaseerd op soorten met een hoge trefkans. 

Dit zijn ook de vlinders die je kunt doorgeven als je er één gezien hebt. Mis je een vlinder? Kijk dan op www.vlinderstichting.nl/vlinders

Koniginnenpage
 

Soorten vlinders

Aurelia's

De familie van de aurelia's is een bonte verzameling. Vleugels van aurelia's kunnen een grote variatie aan tekening hebben. De vlinders zijn vaak groot tot middelgroot, en de meeste grote vlinders die we in onze tuin vinden behoren tot de aurelia's.

Witjes

De leden van de vlinderfamilie witjes zijn lang niet altijd wit! De citroenvlinder bijvoorbeeld, is geel tot groen. Opvallend aan deze vlinders is, dat ze meestal maar één of twee kleuren hebben. In tegenstelling tot de meeste andere dagvlinders hebben de witjes meestal geen ingewikkelde tekening op de vleugels.

Blauwtjes

Zoals witjes niet altijd wit zijn, zijn blauwtjes niet altijd blauw. Er behoort een heel scala aan vlinders tot de familie van de blauwtjes. Er zijn blauwe blauwtjes, bruine blauwtjes, maar ook kleine pages en vuurvlinders behoren tot de familie van de blauwtjes.

Grote pages

De grote pages zijn groot en zijn bijzonder fraai gekleurd. De vlinders zien er heel exotisch uit.

Dikkopjes 

Dikkopjes zijn tamelijk kleine vlindertjes, met een dik lijf en relatief hele kleine vleugeltjes. Als u eenmaal een dikkopje gezien heeft, zult u ze in het veld altijd in één oogopslag kunnen herkennen.

Nachtvlinders

Zoals de naam het al zegt; nachtvlinders vliegen 's nachts. Maar niet altijd, sommige nachtvlinders zijn overdag actief. Nachtvlinders zijn te herkennen aan draadvormige of geveerde antenne die niet eindigt in een knopje. 

Honingbij
 

Soorten bijen

Honingbijen 

De meest voorkomende bijensoort in ons land. De werksters (vrouwelijk) worden overal op bloemen aantroffen waar ze nectar en stuifmeel verzamelen en dat naar hun volk brengen. Wilde volken komen nog zelden voor in ons land. Honingbijen worden door imkers gehouden.

Hommels 

Er zijn enkele tientallen hommelsoorten. De werksters worden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat overal op bloemen aangetroffen.  Ze zijn goed herkenbaar en te onderscheiden aan de stevige lichaamsbouw, dichte beharing en op gekleurde ringen op borst en/of achterlijf. 

Solitaire bijen 

Er zijn meer dan 300 soorten solitaire bijen. Solitaire bijen zijn soms nauwelijks herkenbaar als bij. Degrootte van de soorten verschilt enorm van enkele millimeters tot ongeveer anderhalve centimeter. 

Idylle is een project van De Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Financieel mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.